شنبه27 بهمن 1397                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 619 تن
 

دبیرخانه حزب پان ایرانیست / به : شورای خود خوانده


به : شورای خودخواندهگناهی
بزرگ‌تر از نادانی نیست و منتسبان به شورای خودخوانده ، سخت نادان‌اند و
بدتر این‌که نمی‌دانند ، نادان‌اند و در نتیجه ، غرقه در « جهل‌ِ مرکب » .
راستی را که مصداق این سروده‌ی ابن‌یمین اند : « آن کس که نداند و نداند که
نداند ، در جهلِ مرکب ، ابدالدهر بماند » . برای آگاهی ماندگان در « جهل‌ِ
مرکب » ، به کوتاهی ، چند نکته‌ای را در پاسخ ، یادآور می‌گردد :


1
ـ نخستین اعلامیه‌ی سازمان دانش‌جویان و دانش‌آموختگان ملی ایران ( وابسته
به حزب پان‌ایرانیست « هیات اجرایی » ) در چهاردهم تیرماه 1377 منتشر
گردید . این سازمان از آن روز تاکنون در پهنه‌ی مبارزات دانش‌جویی ، کنش‌گر
است .


اعضای شورای خودخوانده برای آشنایی با سازمان دانش‌جویان و دانش‌آموختگان ملی ایران ، نگ :


 اسناد نهضت پان‌ایرانیسم (2) ـ ( به کوشش دکتر هوشنگ طالع ) ـ بازسازی و روان سازی تشکیلات 1380 ـ 1374


 ـ دفتر مرکزی حزب پان‌ایرانیست ( هیات اجرایی / هاج ) ـ انتشارات آرمان‌خواه ـ تهران ، 7 آبان 1396 ( روز جهانی کورش بزرگ ) .


2 ـ تشکیلات هیات اجرایی موقت حزب پان‌ایرانیست و هیات اجرایی حزب پان‌ایرانیست ، دارای پیشینه‌ی درازتری از


« شورای خود‌خوانده » می‌باشد .


 برای آگاهی ، نگ : اسناد نهضت پان‌ایرانیسم ( 2) ...


3
ـ بد نیست اعضای شورای خودخوانده ، نگاهی به فرجامین شماره هفته‌نامه «
ندای پان‌ایرانیسم » ارگان رسمی حزب پان‌ایرانیست به تاریخ 27 امرداد 1332
بیفکنند . سرخط سرمقاله‌ی ندای پان‌ایرانیسم ( ارگان رسمی حزب پان‌ایرانیست
) چنین بود : « دربار فاسدترین و تبه کارترین دستگاهی بود که می‌توانست
منظور انگلستان را برای پیش‌بردن نظریات استعمار تامین کند » .


در این شماره ،
اعلامیه‌ی کمیته‌ی عالی‌رهبری حزب پان‌ایرانیست به تاریخ دوشنبه بیست و ششم
امردادماه 1332 نیز به چاپ رسیده بود . در این اعلامیه می‌خوانیم :


«
... حزب پان‌ایرانیست که اکنون با شکوه و عظمت بی‌مانند ، پرچمدار
ناسیونالیسم ایران است ، خواسته‌های ملت ایران را در موقعیت کنونی اعلام
می‌دارد :


  
1 ـ باید هرچه زودتر محرکین و مسببین کودتای 25 امرداد که دشمنان واقعی
جنبش ناسیونالیستی ملت ایران هستند ، محاکمه و به شدیدترین وجهی مجازات
شوند تا بار دیگر دشمنان ملت ایران و سرسپردگان بیگانه نتوانند آلت اجرای
سیاست بیگانه واقع شوند .


  
2 ـ ملت ایران ، همانطور که بارها نشان داده است ، شعار جاودانی « مخالفت
با نوع نفوذ بیگانه » را تعقیب می‌کند و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که
اجنبی‌پرستان و نوکران بیگانه در تعیین سرنوشت او مداخله داشته باشند ...


  
4 ـ امروز باید همه‌ی قشرهای مختلف اجتماع ، همه‌ی میهن‌پرستان و
علاقمندان به استقلال و عظمت ایران ، جبهه‌ی متحد و نیرومندی را با
برنامه‌ی منظم حمایت از دکتر مصدق و مقابله با بیگانه پرستان و عناصر ضدملی
تشکیل دهند و راه را برای عملی شدن هدف‌های اساسی بزرگ ملت ایران باز
نمایند .


دوشنبه 28 امرداد 1332 / کمیته عالی رهبری حزب پان‌ایرانیست » .


هم‌چنین در این شماره ،
در اعلامیه حزب پان‌ایرانیست خطاب به مسئولین حزب در شهرستان‌ها ،
می‌خوانیم :            « همرزمان دلیر ، دوستداران حزب پان‌ایرانیست ،
مردم شجاع و میهن‌پرست شهرستان‌ها : با نهایت قدرت تمام نیروهای خود را
برای پشتیبانی از حکومت دکتر مصدق بسیج کنید ... همرزمان دلیر ، مردم شجاع
شهرستان‌ها : برای گسستن آخرین زنجیرهای بندگی و طرد کلیه عوامل جاسوس و
خیانت‌کار ، دکتر مصدق را هرچه بهتر پشتیبانی کنید . درود به دکتر مصدق ،
رهبر آهنین اراده ملت ایران . افتخار به همه رزمندگان راه آزادگی و عظمت
ایران . حزب پان‌ایرانیست ، جاوید باد » .


برای آگاهی در باره‌ی روزنامه ندای پان‌ایرانیسم ( ارگان رسمی حزب پان‌ایرانیست ) نگ :


اسناد نهضت
پان‌ایرانیسم 1332 ـ 1326 ( به کوشش دکتر هوشنگ طالع ) ـ دفتر مرکزی حزب
پان‌ایرانیست ( هیات اجرایی / هاج ) ـ انتشاران آرمان خواه ـ تهران ،‌
دی‌ماه 1393


برای آگاهی ازایستادگی حزب پان‌ایرانیست برابر کودتاگران در روز 28 امرداد 1332، نگ :


روز 28 امرداد ،  سه‌راه بوذرجمهری ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ تهران 1392 / نشریات حزب


پان‌ایرانیست
پس از کودتای 28 امردادماه 1332 : ماهنامه « ناسیونالیسم » نشریه
دانش‌جویان پان‌ایرانیست در خارج از کشور و نیز « نسل جوان » ( وابسته به
حزب پان‌ایرانیست ) و هم‌چنین ، اعلامیه‌های حزب پان‌ایرانیست


 در بنیاد مکتب پان ایرانیسم که اعضای شورای خودخوانده با آن بیگانه اند ، می‌خوانیم :


« وحدت ملت ایران ، راه سرافرازی است / نجات شما در ایران بزرگ و یگانه است و ایران بزرگ ، آرمان بزرگ می‌خواهد » .


 حال
چگونه است کسانی که نام پان‌ایرانیست برخود نهاده اند ، دفاع سرسختانه از
تجزیه‌گران ایران یعنی محمدرضاشاه پهلوی را  به عهده گرفته اند ؟! و شورای
خودخوانده ، خود را به زیر سایه‌ی تجزیه‌گر ایران ، کشانده‌است ؟! کسی که


 پس از کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 امرداد ، دو بار ایران را مورد تجزیه قرار داد :


بار
یکم ، تجزیه‌ی شهرستان فیروزه در سال 1333 در برابر دریافت طلب‌های ملت و
مردم ایران از اتحاد شوروی در دوران اشغال کشور ( 1325 ـ 1320 ) برپایه‌ی
موافقتامه راجع به حل مسایل مرزی و مالی بین اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی و
دولت شاهنشاهی ایران مورخ 11 آذر 1333 / 2 دسامبر 1954 .


برپایه‌ی
موافقت‌نامه 11/9/1333 میان  حکومت کودتا و حکومت اتحاد جماهیر شوروی که
بدون هیچ مخالفتی به تصویب مجلس برخاسته از کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28
امرداد 1332 رسید ، شهرستان فیروزه به روسیان واگذار گردید و در برابر آنان
نیز طلب ملت و مردم ایران را به حکومت برخاسته از کودتا پرداختند .


 برای آگاهی بیش‌تر نگ : مجموعه قوانین سال 1333 ـ رر 129 ـ 124


 و بار دوم ، تجزیه‌ی بحرین ( استان چهاردهم ) در سال 1349 :


روز
9 فروردین 1349 ، گروه‌ پارلمانی پان‌ایرانیست ، ضمن مخالفت با گزارش
حکومت محمدرضاشاه مبنی بر تجزیه‌ی بحرین ، حکومت شاه را مورد استیضاح
قرارداد .


 برای
آگاهی از این رخداد ، نگ : صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ـ 9 فروردین 1349 ؛
27 فروردین 1349 و نیز یکم اردیبهشت‌ماه 1349. هم‌چنین : بحرین و حزب
پان‌ایرانیست ـ انتشارات تشکیلات اروپایی حزب‌ پان ایرانیست / تاریخ
تجزیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي ایران ( دفتر دوم ـ تجزیه‌ی بحرین ) ـ دکتر هوشنگ طالع
ـ انتشارات سمرقند ـ تهران 1386 / حقایقی در باره ماجرای جدایی بحرین ـ
دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات آرمان‌خواه ـ تهران ، ‌شهریورماه 1382


 از
گذشته ها تا چندین سال‌پیش که فروشگاه‌های گوشت ، دگرگون شدند و به یخچال و
کولر و ... ، مجهز گردیدند  ، لاشه‌های گوسفند ، گاو و گوساله‌ها را در
میان دکان به قناره‌ها می‌آویختند ؛ درها باز بود و زنبورها و مگسان به
درون قصابی ، یورش می‌آورند .


 قصابان
برای جلوگیری از زنبور و مگس ، تکه کاغذ آغشته به چسب ویژه‌ای را بر ورودی
دکان می‌آویختند و مگسان و زنبوران جذب آن می‌شدند و بدان می‌چسبیدند و
می‌مردند .


« قصابی »‌ و دم‌ و دستگاه شورای خودخوانده نیز نقشِ همان کاغذ آغشته به چسب ویژه‌ی ورودی قصابی‌ها‌ی گذشته را بازی می‌کند .


اینان ، با چاپ عکس محمدرضاشاه و شهبانو فرح و نشاندن علامت مخالف بر روی عکس ، بر پاکردن جشنِ 4 آبان


(
زاد روز محمدرضا شاه پهلوی ) و تظاهرات « شاه‌دوستانه » ، جوانانی که از
فساد سازمان‌یافته جمهوری اسلامی ؛ بخش کردن جامعه به « خودی » و « ناخودی »
؛ در امان‌داشتن چپاول‌گران و غارت‌گران خزانه‌ی ملت به نام « ذخایر نظام »
؛ پراکندن تخمِ نفاق در میان ایرانیان ؛ ستیز بی‌امان با تاریخ ، فرهنگ و
تمدن چندین و چندهزار ساله‌ی ملت بزرگ ایران ؛ ترویج جدایی‌خواهی ؛ تبعیض و
درنتیجه ، ظلم بر بانوان ( مادران و خواهران مردم ایران ) و نیز « سب و
لعن » ناسیونالیسم ایرانی و پراکنش « جهان‌وطنی » ؛ دشمنی با زبان فارسی یا
روان ملت‌ایران و ... ، به جان آمده‌اند و می‌پندارند که « علی‌آباد »
رژیمِ پیشین « شهری است » ، به خود جذب کند تا مشخصات آنان برای دستگاه‌های
امنیتی ، شناخته و آشکار گردد ؟!


تا این‌خویش‌کاری ( وظیفه )ی شورای خودخوانده ، مورد نیاز است ، دکان « قصابیِ » شورای خودخوانده نیز پا برجا خواهد بود .    


       پاینده ایران


   هفدهم آذرماه 1396


دبیرخانه حزب پان‌ایرانیست


  ( هیات اجرایی / هاج )فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند