پنج شنبه1 فروردين 1398                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 349 تن
 

بیان‌نامه حزب پان‌ایرانیست هرگونه صدای تجزیه طلبی را در گلو خفه خواهیم کرد


پاینده ایران


بیان‌نامه حزب پان‌ایرانیست
هرگونه صدای تجزیه طلبی را در گلو خفه خواهیم کرد
بار دیگر مزدوران بیگانه و این بار روز 27 مه 2018 ( 6 خرداد 1397 ) در استکهلم پای تخت سوید،  گرد آورده شدند .
این نخستین کوشش غرب و شرق برای گرد‌هم آوردن عناصر دست نشانده برای خیال خام تجزیه‌ی ایران نیست و فرجامین آن هم نخواهد بود .
افرادی با ادعای نمایندگی سازمان‌های ساختگی که بدون دودلی مورد تایید بستگان خود نیز نیستند ، به عنوان نمایندگان تیره‌های ایرانی و زیر نام « ملیت‌های ایران » ، با ادعای نمایندگی تیره‌های ایرانی ، آن‌هم زیر نام « ملیت های ایران فدرال » ، از سوی دستگاه های اطلاعاتی بیگانگان ، گردهم آورده شدند .
آنان با پیچیدن نسخه‌ی فدرالیسم با نام « ایران فدرال » ، در این نشست چند نفره ، به یکدیگر بشارت می‌دادند که با این برنامه ، ایران را تکه پاره خواهند کرد و کاری را که شیخ‌خزعل‌ها ، پیشه‌وری‌ها و قاضی‌محمدها نتوانستند به پایان برند ، اینان با چتر حمایتی غرب و شرق ، به پایان خواهند برد ؟!
شایان توجه این است که در بیانیه‌ی پایانی نشست مزدوران  بیگانه ، به اصطلاح کمیسیون‌ها و شوراهایی برای مشخص‌کردن مرزهای قومیِ سرزمین‌های خودمختار آینده در ایران [؟!] مسئول نموده‌اند ؟!
ملت ایران علیرغم فساد حاکم و غفلت حکومت  ، همیشه همه‌ی صداهای تجزیه‌طلبانه را در گلو خفه کرده است و این‌بار نیز این صدا‌ها را درگلو خاموش خواهد کرد .
        پاینده ایران
      25 خرداد 1397
دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست
    ( هیات اجرایی / هاج )


فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند